ÅLAND
ETT LAND I LANDET

Vad gör oss till ett land i landet?

Åland är som ett land i landet. Det är en definition som vi är ensamma om och som gör oss annorlunda. Därmed inte sagt att det är en slogan som ska användas i all marknadsföring, men en grund som marknadsföringen kan bygga på.

Som ett eget land

Självstyrd, demilitariserad och svenskspråkig region med finländsk statstillhörighet (1922)
Egen flagga (1954)
Egna frimärken (1984)
Egna registreringsskyltar. AX-domän
Egna pass
Eget postverk
Hembygdsrätt – gott om plats, orörd strandlinje
Polis – egna polisbilar
Tullgräns
Radio och TV
Kultur och museiförvaltning – särpräglad egen svenskspråkig kultur
Egna flaggdagar
– Ålands flaggas dag
– Ålands demilitariseringsdag
– Ålands självstyrelsedag

.

Egen lagstiftning
Eget parlament, lagtinget, och egen landskapsregering med egna ministrar
Egna partier och given plats i Finlands riksdag
Egen “nationaldag” den 9 juni
Medlem i Nordiska Rådet som egen “nation” (1970)

Staten har egen representation på Åland
EU-medlem tillsammans med Finland (1995)
Svenskt generalkonsulat och ryskt konsulat

På Åland finns:

Utbildning – från grundskola till högskola

Hälso- och sjukvård:
– Eget BB
– Samarbete med universitetssjukhusen i Uppsala, Åbo och Helsingfors
– Egen helikopterservice
Näringspolitik
– Regelverket för företagsstöd, öppethållningstider.
Infrastruktur
– Väg- och skärgårdstrafik – röda vägar

Eget båtregister
Egen fiskeriförvaltning
Rätt att skjuta sjöfågeln skarv