VÅRT GEMENSAMMA
ANSIKTE UTÅT

VARUMÄRKET ÅLAND

Precis som företag och organisationer har även platser ett varumärke. Det är du och vi som representerar det åländska varumärket. Det vi gör och kommunicerar utåt påverkar omvärldens uppfattning om Åland. Genom att använda oss av gemensamma riktlinjer kan vi skapa ett starkt varumärke och locka fler besökare och boende.

Vill du veta hur Varumärket Åland arbetades fram? Ladda ner rapporten här och läs mer.

Läs rapporten här

VISION - NÅGOT HÖGT ATT SIKTA MOT

Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar

Tillsammans kan vi skapa en plats för det bästa liv man kan tänka sig. En plats där alla har möjlighet att vara sitt bästa jag.  Ett samhälle där vi tänker hållbart och långsiktigt.

Vision delad med Bärkraft.ax

Bärkraft.ax

MISSION - VÅR UPPGIFT I VÄRLDEN

Havets och fredens röst

Vår mission är att Åland är havets och fredens röst. Vi är en förebild för andra samhällen och vårt hållbarhetsarbete är ledande internationellt.

VAR PLACERAR SIG ÅLAND?

Ett land i landet

Hur kan vi definiera vår plats i förhållande till omgivande regioner och länder? Vad har vi eller vad är vi som särskiljer oss från andra? En tydlig positionering av Åland som besöksdestination och som studie- och bostadsort är viktig för att vi ska hamna högt upp i våra kunders och målgruppers medvetanden.
Illustrationen visar hur vi positionerat Åland som ett land i landet. Det är en definition som vi är ensamma om och som gör oss annorlunda. Det är inte en slogan utan en grund som vi kan bygga vår marknadsföring på.

Läs mer om vår position

DETTA GÖR ÅLAND UNIKT

Så skiljer vi oss från andra platser

Åland är annorlunda och bredden i det åländska näringslivet är imponerande eller hur? Från hantverk och jordbruk till högteknologiska företag som har kunder i hela världen. Ett ambitiöst samhälle omgivet av hav i alla väderstreck och nära till storstäderna. Många av oss har inte mer än 10 minuter till jobb, dagis och upplevelser. Det kallar vi för ötid, vi får helt enkelt en hel del tid över. Tid som vi kan använda för att fira både vardag och fest. Åland är fredens öar på flera sätt – en trygg plats där ötid regerar. 

Genom att använda gemensamma riktlinjer kan vi skapa ett starkt varumärke.

Observera!

Bild- och filmmaterialet i mediabanken får användas i syfte att marknadsföra destinationen Åland. Bilderna får dock inte användas i politiskt syfte eller i politiska sammanhang.

Notera också att bilderna innehåller copyright rättigheter. Vänligen läs noga igenom och respektera copyright rättigheterna för varje bild och film som du laddar ner. Kom ihåg att ange källa.

HAV - 360 grader

 • 360 grader hav
 • Centrum för världens största skärgård
 • Havet som bro till storstäderna
 • Havet som bro till den globala marknaden
 • Resan börjar på havet
 • Vår väg är havet
 • Havet ger näring
 • Vi lever på havet
 • Havets folk
 • Havet är rekreation
 • Alla vägar bär till havet
 • Havet är frihet

AMBITIÖST SAMHÄLLE

 • Strävan till ett 100% hållbart samhälle
 • Ett samhälle i framåtrörelse
 • Den åländska mentaliteten = allt är möjligt
 • Liten och stor
 • Vi jämför oss med närliggande storstäder
 • Erövra världen attityd
 • Entreprenörskap som drivkraft, mångsysslare
 • Flera börsbolag/många huvudkontor
 • Fokus på export
 • Från tillverkningsindustri till transport, IT, offentlig förvaltning och bank samt försäkring
 • Högskola skapar intellektuellt samhälle
 • Östersjöfonden
 • Ålandindex

ÖTID - 10 minuter

 • till karriären
 • till dagis och skola
 • till flyget
 • till sjukhuset
 • till BB
 • till naturen
 • till havet
 • till lugnet
 • till beslutsfattande
 • till rekreation, fritiden
 • till aktiviteterna
 • till sevärdheterna
 • till maten
 • till ön
 • till centrum
 • till hotellet
 • till åländsk kultur
 • till hamnen
 • till upplevelsen
 • Mer tid till livet – närheten till allt.

FREDENS ÖAR

 • Tillitens, trygghetens, frihetens öar
 • Vi känner varandra
 • Vi är beroende av varandra
 • Välkomnande
 • Mångfalden
 • Utvecklad självstyrelse
 • Ålandsexemplet
 • Historien

LIVET ÄR EN FEST

 • Självstyrelsefest
 • Midsommarfest
 • Kräftfest
 • Skördefest
 • Fotbollsfest
 • Fredsfest
 • Pridefest
 • Bröllopsfest
 • Anders Wiklöfs födelsedagsfest
 • Musikfest
 • Ölfest
 • Champagnefest
 • Eller din egen fest

REPRESENTERA ÅLAND

Allt material du kan behöva

Använd och laborera i vår verktygslåda. I den hittar du allt från högkvalitativa bilder, texter och tips till fakta och information som du kan använda i ditt ambassadörskap. Tillsammans kan vi visa Åland från sin bästa sida och stärka det åländska varumärket.

Mediabanken Fakta om Åland

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Alla platser är ett varumärke, vare sig de vill eller inte. Vi upplever, vi har synpunkter och vi värderar varje plats vi besöker. Hur vill vi att andra ska uppleva Åland? Vilka är våra starka sidor och fördelar? För många i vår omvärld är Åland synonymt med kryssningsfärjor, stuga och fiske. Det är bra, men det finns mycket mer att visa upp och vara stolt över. Genom vårt gemensamma varumärke sätter vi Åland på kartan och visar det som gör oss unika.

Det gör du. Du är varumärket. Det du säger och gör påverkar omgivningens syn på Åland. Det vi säger och gör skapar bilden av Åland och blir platsvarumärket. Tillsammans kan vi bredda bilden av Åland och berätta för andra varför vi trivs här.

Vi behöver fler besökare och fler som kallar Åland för sin paradisö. Våra företag och vårt samhälle står sig idag väl i konkurrens med omvärlden. Det vill vi att de fortsättningsvis ska göra. Vi behöver därför berätta om ett Åland som attraherar talanger och får utflyttare att stå i kö för att återvända med kompetens och nytänkande. Vi måste vara attraktiva. Genom att tillsammans bygga en gemensam övergripande identitet – vårt varumärke – kan vi alla “prata samma språk” med de människor vi möter. Tillsammans sprider vi Ålandsbilden så att Åland och vi som bor här kan fortsätta blomstra. Det är ett viktigt arbete där vi ska känna stolthet.